وبينارهاي آموزشي اسفند ماه ۱۳۹۹

شانه یخ زده (FROZEN SHOULDER)

مطالب علمی
بازدید: 124

خستگی مرتبط با سرطان

مطالب علمی
بازدید:

لنف ادم، راههای درمان و کنترل آن

مطالب علمی
بازدید: 48

لنف ادم و چاقی

مطالب علمی
بازدید:
 وبينارهاي آموزشي اسفند ماه ۱۳۹۹
 
با حضور اساتيد شاخص تمرين درماني، منوال تراپی، نورولوژی، هیدروتراپی، اطفال، الکتروتراپی، پلویک فلور، انکولوژی، اسپورت
 
با ارائه سرتيفكت رسمي انجمن فيزيوتراپي ايران
 
٢٠٪؜ تخفيف ويژه اعضاي انجمن فيزيوتراپي ايران


 
بازدید: تاریخ انتشار : 1399/12/06