عوارض عدم درمان لنف ادم اندام فوقانی و تحتانی

شانه یخ زده (FROZEN SHOULDER)

مطالب علمی
بازدید: 124

کمردرد (LOW BACK PAIN)

مطالب علمی
بازدید: 111

سیستم لنفاوی بدن

مطالب علمی
بازدید: 45
 لنف ادم در صورت درمان نشدن، یک محیط مایع راکد و غنی از پروتئین را ایجاد کرده که باعث افزایش تعداد و اندازه ی کانال های لنفی می شود. همچنین تراکم اکسیژن را در دستگاه گردش مواد کاهش داده، در ترمیم زخم ها اختلال ایجاد کرده و محیطی مناسب برای رشد باکتری ها و ایجاد عفونت محیا می کند. در صورتی که حالت متورم و ملتهب بافت به همان صورت باقی بماند، بافت بالاخره شروع به سخت و ضخیم شدن می کند. این امر دامنه ی فعال حرکتی دست یا پا را محدود کرده و با کاهش عملکرد آن، مشکل را دو چندان می کند.
بازدید: 31تاریخ انتشار : 1396/11/23