خستگی مرتبط با سرطان

لنف ادم چیست؟

مطالب علمی
بازدید: 90

خستگی مرتبط با سرطان

مطالب علمی
بازدید:

علائم یک بیمار مبتلا به لنف

مطالب علمی
بازدید:
 
 
خستگی مرتبط با سرطان در بیماران چگونه رفع میشود؟
 
اگر بيمار مبتلا به خستگي مرتبط با سرطان باشد ورزشهاي ايروبيك در زمانهايي كه حداكثر انرژي را دارد توصيه مي شود(به ويژه ايروبيك در آب در افراد مبتلا به لنف ادم) و نكته دوم اينكه ميزان خواب روزانه فرد به كمتر از يك ساعت كاهش يابد تا بتواند در شب،خواب مفيدتري داشته باشد .
 
بازدید: تاریخ انتشار : 1398/05/08