عوامل ایجاد لنف ادم دست بعد از جراحی پستان

خستگی مرتبط با سرطان

مطالب علمی
بازدید:

علائم یک بیمار مبتلا به لنف

مطالب علمی
بازدید:

سیستم لنفاوی بدن

مطالب علمی
بازدید: 45
 لنف ادم يا ورم لنفاوي اندام فوقانی (دست و بازو) يكي از شايعترين و مهمترين عوارض پس از درمان سرطان پستان است كه در بسیاری از بيماران مبتلا به سرطان پستان ديده مي شود. علت ايجاد اين عارضه، از بين رفتن مسيرها و تخريب عروق لنفاوي است كه ناچاراً طي درمان سرطان پستان اتفاق مي افتد.
عوامل زير مي توانند خطر ايجاد ورم لنفاوي را پس از سرطان پستان افزايش دهند:
1. پاكسازي غدد لنفاوي زيربغل، هر چه تعداد غدد لنفاوي درگير و وسعت تخليه بيشتر باشد، اين خطر نيز افزايش مي يابد.
2. پرتودرماني پستان و غدد لنفاوي زيربغل
3. چاقي
4. تشخيص سرطان پستان در مراحل پيشرفته
5. تجمع مایع یا عفونت درمحل عمل
6. مشكلات همراه مانند بيماريهاي قلبي- عروقي يا ديابت
7. سفرهاي هوايي
8. عدم مراقبت صحيح بيمار از دست سمت مبتلا و صدمات وارده
تورم لنفاوي بازو و دست ممكن است طي مدت كوتاهي پس از جراحي ايجاد شود يا چندين سال بعد بيمار دچار اين عارضه گردد. تشخيص اين عارضه عمدتاً باليني است و با معاينات و اندازه گيريهاي خاصي كه پزشك انجام مي دهد، قطعي مي شود. در اين هنگام حتي ممكن است بيمار تورم واضحي را حس نكرده باشد و فقط احساس سنگيني در دست داشته باشد. در واقع تورم ممكن است بسيار تدريجي ايجاد شود به نحوي كه بيمار تاريخ دقيق شروع آن را بياد نياورد و پس از اين كه سنگيني، پري، سفتي و گاه درد ايجاد شد، بيمار ورم را احساس كند.
 
بازدید: 42تاریخ انتشار : 1396/11/23