خستگی مرتبط با سرطان

درمان سرطان غدد لنفاوی

مطالب علمی
بازدید:

لنف ادم و چاقی

مطالب علمی
بازدید:

شانه یخ زده (FROZEN SHOULDER)

مطالب علمی
بازدید: 124

اولتراسوند در فیزیوتراپی

مطالب علمی
بازدید: 34
 
 
خستگی مرتبط با سرطان در بیماران چگونه رفع میشود؟
 
اگر بيمار مبتلا به خستگي مرتبط با سرطان باشد ورزشهاي ايروبيك در زمانهايي كه حداكثر انرژي را دارد توصيه مي شود(به ويژه ايروبيك در آب در افراد مبتلا به لنف ادم) و نكته دوم اينكه ميزان خواب روزانه فرد به كمتر از يك ساعت كاهش يابد تا بتواند در شب،خواب مفيدتري داشته باشد .
 
بازدید: تاریخ انتشار : 1398/05/08