خستگی مرتبط با سرطان

علائم یک بیمار مبتلا به لنف

مطالب علمی
بازدید:

سیستم لنفاوی بدن

مطالب علمی
بازدید: 45

علت صدا دادن زانو

مطالب علمی
بازدید:

شانه یخ زده (FROZEN SHOULDER)

مطالب علمی
بازدید: 124
 
 
خستگی مرتبط با سرطان در بیماران چگونه رفع میشود؟
 
اگر بيمار مبتلا به خستگي مرتبط با سرطان باشد ورزشهاي ايروبيك در زمانهايي كه حداكثر انرژي را دارد توصيه مي شود(به ويژه ايروبيك در آب در افراد مبتلا به لنف ادم) و نكته دوم اينكه ميزان خواب روزانه فرد به كمتر از يك ساعت كاهش يابد تا بتواند در شب،خواب مفيدتري داشته باشد .
 
بازدید: تاریخ انتشار : 1398/05/08