ماساژ لنف ادم

لنف ادم و چاقی

مطالب علمی
بازدید:

لیزر درمانی در فیزیوتراپی

مطالب علمی
بازدید: 32

 ماساژ ساده تخلیه لنفاوی: (SLD) 

Self-MLD
(درمان لنف ادم با ماساژ)

نوع ملایمی از ماساژ است که با بازکردن راه های لنفاوی جدید موجود در سطح پوست، به حرکت مایع از مناطق ورم دار به قسمت مناطق فاقد ورم کمک مي کند.همچنین جزئی ازبرنامه درمانی : مراقبت از پوست، ورزش و بانداژ می باشد که برای کنترل میزان ادم نواحی مختلف بدن )مثل گردن، دست، تنه(توسط خود بیمار انجام می شود. ماساژ معمولا به مدت15 دقیقه انجام می شود و در صورت وجود هر گونه عفونت پوستی یا ضایعه پوست از انجام آن خودداری کنید.

قبل از شروع ماساژ، لباس ناحیه ای که می خواهید ماساژ دهید را خارج کرده، سپس راحت و آرام دراز کشیده یابنشینید. از هیچگونه کرم مرطوب کننده یا روغن استفاده نکنید. بهتر است قبل و بعد از انجام ماساژ مقدار زیادی آب و یا مایعات بنوشید.

قبل ازشروع ماساژ، 5 تا تنفس شکمی عمیق بکشید. به این صورت که: دست را روی شکم خود گذاشته ویك نفس عمیق از طریق بینی بکشید به نحوی که بالا آمدن شکم را زیر دستانتان لمس کنید. 2ثانیه نگهدارید سپس به آرامی نفس را از راه دهان خارج کنید. این کار به آرام شدن شما وجریان یافتن بهترمایع لنفاوی کمک می کند.

 

برای انجام ماساژ هر دو دست خود را کنارِ گردن، بالای یقه گردنی(بالای استخوان ترقوه) قرار داده و 5 بار با فشار بسیار ملایم پوست را به  صورت دایره های درجا ماساژ دهید قابلیت ارتجاعی پوست شما سبب می شود که دست ها دوباره به قسمت شروع بازگردد.از وارد کردن فشار زیاد که باعث قرمزی پوست شود،خودداری کنید.

ماساژ و لنف ادم

دایره های درجا بالای استخوان ترقوه

(بالای یقه استخوانی) در هر دو طرف.

ماساژ ورم لنفاوی توسط خود فرد
جابه جایی مایع از زیر بغل سمت جراحی به طرف زیر بغل سالم.
 
 ماساژ درمانی در لنف ادم
جابه جایی مایع از زیر بغل سمت جراحی به طرف زیر بغل سالم.
ماساژ لنف ادم 
دایره های درجا از زیر بغل سمت درگیربه طرف سمت مقابل در چندین جابه جایی. 
درمان ورم لنفاوی با ماساژ
دایره های درجا در ناحیه ی گره های لنفاوی کشاله ران در همان سمت.
درمان ورم لنفاوی
دایره های درجا با کف دست از زیربغل درگیر به طرف گره های لنفی در همان سمت در چندین جابه جایی.
 ماساژ ورم لنفاوی توسط خود فرد
دایره های درجا بر روی قسمت بالای شانه.
قبل از شروع این مرحله کل طول دست را به سمت زیربغل سالم ویا ناحیه کشاله ران همان سمت درناژ کنید.
آموزش ماساژ ورم لنفاوی
دایره های درجا بر روی قسمت بیرونی بالای بازو در چندین جابه جایی.
درمان لنف ادم در تهران
 دایره های درجا از سمت داخل بازو به سمت خارج بازو در چندین جابه جایی.
کلینیک درمان لنف ادم
دایره های درجا در ناحیه ی جلو آرنج.
ماساژ برای درمان لنف ادم
دایره های درجا بر روی قسمت جلو ساعد.
درمان لنف ادم
دایره های درجا بر روی  پشت ساعد.
انواع ماساژ برای لنف ادم
دایره های درجا بر روی پشت دست.
در حین انجام این مراحل دایره های درجا در ناحیه گره های لنفاوی زیر بغل سالم و کشاله ران همان سمت و بالای استخوان ترقوه را دائما تکرار کنید.

بازدید: تاریخ انتشار : 1396/11/30