آموزش های لازم به بیماران مبتلا به عارضه کمردرد ناشی از دیسک کمر

لنف ادم (Lymphedema)

مطالب علمی
بازدید: 49

لنف ادم، راههای درمان و کنترل آن

مطالب علمی
بازدید: 48

کمردرد (LOW BACK PAIN)

مطالب علمی
بازدید: 111
 وضعیت نشستن:
نشستن برای بیماران مبتلا به فتق دیسک مضر است اما در صورت لزوم به نشستن موارد زیر باید از سوی بیمار رعایت گردد:
1. تا حد امکان به پشتی صندلی تکیه نموده و از چهارپایه (Foot Rest) در زیر پاها استفاده شود. (درمان لنف ادم اندام تحتانی در تهران)
2. حین بلند شدن از صندلی از دسته صندلی (Arm Rest) استفاده شود.
3. بیماران می توانند از یک پشتی (Back Roll) در صندلی استفاده نمایند.
4. صندلی باید به میز نزدیک باشد تا بیمار کمتر به وضعیت خم شده برود.
وضعیت خوابیدن:
بهتر است بیمار در وضعیتی که ران و زانوها خم و ساق پاها بر روی 2 عدد بالشت قرار دارد دراز بکشد.
وضعیت خوابیدن یکطرفه (به پهلو) در حالیکه بین پاها یک بالشت قرار داشته و زانوها نیز خم است مفید می باشد.
به منظور بلند شدن، ابتدا باید بیمار به یک طرف غلط بزند و سپس با فشار کف دستانش اقدام به بلند شدن نماید.
چند نکته دیگر:
به هنگام سرفه و عطسه، بیمار خود را به پشتی صندلی تکیه دهد و یا تنه خود را به عقب حرکت دهد.
حمل بار، رانندگی و نشستن پشت میز کار بیش از 2 ساعت ممنوع است.
بازدید: 123تاریخ انتشار : 1396/11/23