علائم یک بیمار مبتلا به لنف

ورزش در ورم لنفاوی اندام

مطالب علمی
بازدید: 51

لیزر درمانی در فیزیوتراپی

مطالب علمی
بازدید: 32

لنف ادم (Lymphedema)

مطالب علمی
بازدید: 49
 در یک بیمار مبتلا به لنف ادم چه مواردی علاوه بر ورم باید بررسی شود و مورد توجه قرار گیرد؟
درد
نوروپتي محيطي به دليل شيمي درماني
خستگي مرتبط با سرطان
مبتلا شدنِ شانه
تعادل
تاثير بر روي قدرت/سيستم قلبي عروقي و تنفسي/تغييرات استخواني
سندرم شبكه زير بغلي
بازدید: تاریخ انتشار : 1398/05/08