درمان سرطان غدد لنفاوی

درمان سرطان غدد لنفاوی

سرطان غدد لنفاوی چیست؟ می توان به طور قطع گفت که سرطان غدد لنفاوی که سرطان لنفوم نیز نامیده می شود یکی از شایع ترین سرطان ها می باشد. این سرطان بعد از سرطان مری تعداد آن افزایش یافته و 20 تا 50 سال بیشترین افراد مبتلا به آن هستند.