وبينارهاي آموزشي اسفند ماه ۱۳۹۹

علائم یک بیمار مبتلا به لنف

مطالب علمی
بازدید:

ورزش در ورم لنفاوی اندام

مطالب علمی
بازدید: 51

لیزر درمانی در فیزیوتراپی

مطالب علمی
بازدید: 32

لنف ادم چیست؟

مطالب علمی
بازدید: 90
 وبينارهاي آموزشي اسفند ماه ۱۳۹۹
 
با حضور اساتيد شاخص تمرين درماني، منوال تراپی، نورولوژی، هیدروتراپی، اطفال، الکتروتراپی، پلویک فلور، انکولوژی، اسپورت
 
با ارائه سرتيفكت رسمي انجمن فيزيوتراپي ايران
 
٢٠٪؜ تخفيف ويژه اعضاي انجمن فيزيوتراپي ايران


 
بازدید: تاریخ انتشار : 1399/12/06