اخبار

 

سمپوزیوم آنلاین فیزیوتراپی در کنسر با حضور اساتید این حوزه خانم دکتر ارزانی و خانم دکتر رضوی و خانم دکتر رحیمی و آقای دکتر آزادی و آقای دکتر اسلامی و اینجانب فیزیوتراپیست و لنفوتراپیست سعیده سارلی در تاریخ ۱۹ تیر ۱۳۹۹ برگزار گردید.

دانلود فایل