علائم یک بیمار مبتلا به لنف

علائم یک بیمار مبتلا به لنف

مطالب علمی
بازدید:

کمردرد (LOW BACK PAIN)

مطالب علمی
بازدید: 111

درمان لنف ادم در کودکان

مطالب علمی
بازدید:
 در یک بیمار مبتلا به لنف ادم چه مواردی علاوه بر ورم باید بررسی شود و مورد توجه قرار گیرد؟
درد
نوروپتي محيطي به دليل شيمي درماني
خستگي مرتبط با سرطان
مبتلا شدنِ شانه
تعادل
تاثير بر روي قدرت/سيستم قلبي عروقي و تنفسي/تغييرات استخواني
سندرم شبكه زير بغلي
بازدید: تاریخ انتشار : 1398/05/08