درمان لنف ادم در کودکان

کمردرد (LOW BACK PAIN)

مطالب علمی
بازدید: 111

لنف ادم، راههای درمان و کنترل آن

مطالب علمی
بازدید: 48

خستگی مرتبط با سرطان

مطالب علمی
بازدید:

ورزش در ورم لنفاوی اندام

مطالب علمی
بازدید: 51

درمان لنف ادم در کودکان

مطالب علمی
بازدید:
 درمان لنف ادم در کودکان
 
 
درمان لنف ادم در  کودکان ،با توجه به سن آنها متفاوت می باشد و حتما بايد توسط يك لنفوتراپيست باتجربه انجام شود.
به عنوان مثال انجام تکنیک‌های روتاری و اِسکوپ از بدو تولد تا حدود يك سالگي ممنوع مي باشد و فقط مي توان از تكنيك ماساژ  pumpوstationary circular استفاده كرد.درمان در  اين رده سني فقط شامل MLDمي باشد و دوتا سه بار در روز و هر بار به مدت ٢٠دقيقه انجام مي شود.بهترين زمان براي انجام درمان ،هنگام شب يا در زمان استراحت و چُرت هاي كوتاه روزانه كودك و يا زماني كه در آغوش مادر  ِخود 
آرام گرفته است،مي باشد.
 
بازدید: تاریخ انتشار : 1398/05/08