اولتراسوند در فیزیوتراپی

علائم یک بیمار مبتلا به لنف

مطالب علمی
بازدید:

لنف ادم چیست؟

مطالب علمی
بازدید: 90

درمان سرطان غدد لنفاوی

مطالب علمی
بازدید:

کمردرد (LOW BACK PAIN)

مطالب علمی
بازدید: 111

علت صدا دادن زانو

مطالب علمی
بازدید:
اولتراسوند چیست
امواج اولتراسوند متشکل از ارتعاشات مکانیکی بوده که کاملا شبیه امواج صوتی بوده اما فرکانس بالاتری دارند مکانیسم درمانی اولتراسوند بصورت ایجاد گرمای عمقی در بافت ها و اثر مکانیکی می باشد. طیف وسیعی از بیماریهای مختلف توسط اولتراسوند مورد درمان قرار گرفته است. این موارد شامل موارد التهابی و تروماتیک حاد و تحت حاد وموارد آرتریتی و روماتیسم مزمن و بافت فیبروز جوشگاه و تسکین درد می باشد. ( درمان ورم لنفاوی)
اثرات درمانی اولتراسوند در فیزیوتراپی:
ترمیم شکستگی
ترمیم زخم
تسکین درد
تسریع ترمیم زخمهای مزمن
تسریع ترمیم اسیب های بافت نرم
در کاربرد درمانی اولتراسوند یک ماده واسط بین اپلیکاتور و سطح بافت  تحت درمان توسط فیزیوتراپیست بکار می رود. ژل های مخصوص اولتراسوند و آب ماده واسط مناسبی هستند. فیزیوتراپیست از بیمار می خواهد که در موارد افزایش درد و یا تغییر حس حتما گزارش دهد.
 
 
بازدید: 34تاریخ انتشار : 1396/11/23