جریان اینترفرنشیال (INTERFERENTIAL CURRENT)

درمان سرطان غدد لنفاوی

مطالب علمی
بازدید:

فلج بلز

مطالب علمی
بازدید: 58

سیستم لنفاوی بدن

مطالب علمی
بازدید: 45
جريان اینترفرنشیال از تداخل دو جريان پرفركانس ، يك جريان مدوله شده كم فركانس ايجاد می شود که امواج 2000 هرتز آن جهت تقويت عضلات عمقی و امواج 4000 هرتز جهت كاهش درد و اسپاسم استفاده می‌شود.(درمان ورم دست و پا)
 
موارد كاربرد:
كــاهش درد در بیماریهای آرتروز مفاصل، گرفتگی عضلات و کمردرد
كاهش التهاب در مواردی مانند بورسیت، سیستم اعصاب محیطی و تاندونیت ها
تقويت عضلات
كاهش ادم
بازآموزی عضلات
درمان‌ بی‌اختياری ‌ادرار
 
 
 
بازدید: 74تاریخ انتشار : 1396/11/23