خدمات درمان لنف ادم

 در این موسسه علاوه بر خدمات فیزیوتراپی، تشخیص و درمان لنف ادم همگام با کشورهای پیشرفته انجام می شود و خدمات درمان استاندارد لنف ادم شامل موارد زیر توسط فیزیوتراپیست مجرب و دارای گواهینامه بین المللی درمان لنف ادم به بیماران ارائه می گردد.
تخلیه به کمک مانورهای دستی و بانداژ مخصوص
درمان ادم لنفاوی اندام فوقانی و تحتانی به روش CDT و MLD و ورزش درمانی
CDT: Complete Decongestive Therapy 
MLD: Manual Lymphatic Drainage