خدمات فیزیوتراپی

 تمامی خدمات مربوط به فیزیوتراپی مورد نیاز بیماران بصورت زیر ارائه می شود: 
فیزیوتراپی قبل و بعد از جراحی
درمان دردهای اسکلتی، عضلانی و مفصلی
الکتروتراپی، مکانوتراپی و لیزرتراپی
تمرین درمانی و ماساژ درمانی
درمان پوکی استخوان، روماتیسم و آرتروز مفاصل
درمان سردرد و فلج بلز صورت
درمان دیسک کمر و گردن و اصلاح انحنای غیرطبیعی ستون فقرات
این خدمات شامل همه اندام های بدن می باشد:
ستون فقرات (گردنی، پشتی و کمری)
مفاصل لگن، زانو و مچ پا و انگشتان پا
مفاصل شانه، آرنج، مچ دست و انگشتان دست
صورت

موسسه فیزیوتراپی سارلی طرف قرارداد با بازنشستگی شرکت نفت، بانک ملت، بانک صادرات، بانک مرکزی و بیمه آتیه سازان حافظ می باشد.